28 januari 2012

Välfärd utan tillväxt

This will be in swedish out of pure laziness....

Jag har läst ungefär halva av Tim Jackson bok om vårt ohållbara ekonomiska system. Hittills känner jag att han har hemskt många bra poänger som bekräftar mycket av det jag redan "visste". Däremot är det ganska ekonomiskt och vissa saker som relativ och absolut frikoppling behöver nog en eller två extra genomgångar för att verkligen förstå vad det innebär. Vissa begrepp och teorier har gått rakt över huvudet på mig. Det är inte direkt någon kvällsläsning utan kräver koncentration från sin läsare.
       Nu har jag kommit in på kapitlet om konsumtion; effektivitet och resursproduktivitet. Jackson påstår att ökad effektivitet och minskad resursförbrukning inte går hand i hand eftersom företag ofta satsar på mer effektiv teknologi för att minska kostnaderna och sälja mer, vilket betyder att resursförbrukning snarare ökar än minskar.
Citat:
Ekonomi:
Den obekväma sanningen är att vi står inför dessa uppgifter med en ekonomi som i grunden har havererat och är i desperat behov av förnyelse.
 (peak-oil, försämring av luft, vatten och jord, konflikter om markanvändning osv...)

Skulder:
Våra ekologiska ekologiska skulder är lika instabila som våra finansiella. Ingenting tar man vederbörlig hänsyn till i den hänsynslösa jakten på växande konsumtion.
Gordon Brown, 2008:
Det här har varit ett tidevarv av globalt välstånd. Det har också varit ett tidevarv av global turbulens. Och där det har det rått oansvarighet, där måste vi nu säga rent ut att oansvarighetens tidevarv måste få ett slut.
Om frihet:
I en värld av gränser är vissa friheter antingen omöjliga eller omoraliska. Friheten att ändlöst konsumera materiella produkter är en av dem. Friheten att uppnå socialt erkännande på bekostnad av barnarbete i leveranskedjan, att finna meningsfullt arbete på bekostnad av ett sammanbrott i den biologiska mångfalden eller att delta i samhällslivet på bekostnad av framtida generationer kan vara andra.
Det finns så himla många citat jag skulle vilja ta men det här får räcka för tillfället. Jag kan rekommendera att läsa boken hittills!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar